Cena Nadace Proměny 2013 / Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

3. cena / Jana Kaštánková

Autorský tým: Ing. arch. Jana Kaštánková, Ing. Vojtěch Joura, Ing. Yvona Lacinová, Ing. Jiří Matula, Ing. arch. Aleš Joura, Ing. Ladislav Kuruc

Anotace návrhu: Návrh se soustředí na zapojení obou břehů řeky do organismu sídla v poloze na rozhraní sídelního historického jádra a mladší obytné čtvrtě s několika školami. Pravý břeh je navržen využívat pobytově odpočinkově a levý zprůchodněn a zapojen do parku. Návrh respektuje využitím, provozem i materiály přírodní charakter území s ohledem k trasování biokoridoru řekou a poloze biocentra v parku stejně jako s ohledem na záplavové území. Park u Smetanova domu je navržen propojit novou trasou a pěší lávkou s oběma břehy řeky. Opticky a funkčně jsou podpořeny příčné vazby uličního a nábřežního prostoru.

< zpět