Cena Nadace Proměny 2013 / Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

1. cena / Martin Rusina, Martin Frei

Autorský tým: Martin Rusina, Martin Frei, Mojmír Pukl, Pavla Sceranková, Dušan Záhoranský, Jakub Finger, Mirka Svorová

Anotace návrhu: Nekoncepční úpravy v minulosti neumožňovaly plně využít potenciál území. Řešením je obnova a propojení čtyř různých městských prostorů (nábřeží, břehy Loučné, městský park, Vodní valy) do jednoho celku v širší struktuře města. Různé přednosti prostorů se vzájemně doplňují. Na nábřeží vzniká promenáda pod stromy pro odpočinek, setkávání a hry se sochařsky ztvárněným hudebním hřištěm. Přírodní charakter břehů řeky je zachován a zpřístupněn na vybraných místech lehkými pozorovatelnami a stezkami. Těžiště parku je přesunuto na pobytovou louku nad řekou a je obnovena zahradní restaurace s pavilonem. Ulice Vodní valy je vydlážděna a dopravně zklidněna. Prostory jsou propojeny novou pěší lávkou a přechodem přes řeku.

< zpět