Cena Nadace Proměny 2013 / Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu obnovy nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Soutěž byla vyhlášena jako veřejná, dvoukolová. Organizace soutěže, stejně jako finanční prostředky na vyplacení cen a odměn jsou součástí nadační podpory určené Městu Litomyšl na realizaci projektu Nábřeží řeky Loučné.

Termín konání soutěže

20. února – 27. srpna 2013

Ceny a odměny

1. cena (100 000 Kč) / Martin Rusina, Martin Frei
2. cena (60 000 Kč) / CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
3. cena (40 000 Kč) / Jana Kaštánková
odměna (20 000 Kč) / Marie Hlavatá, Josef Hlavatý, Lenka Hlavatá
odměna (20 000 Kč) / Jakub Cigler

→  výsledná realizace vítězného návrhu (dokončena 2017)

oceněné návrhy